ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ( βλ. 'αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί' )


.
.
.
.